кликни за преузимање дигиталне верзијекликни за преузимање дигиталне верзије

ИДИОМИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Речник идиома у српском језику настао као плод истраживачког и аналитичког рада у периоду 2004 - 2006. Објављен у штампаном издању jануара 2006.

Издавач: Графички атеље 63, Алексинац

,,Ова књига идиома, сабраних на једном месту, у јединственом речнику, у пуном смислу осликава духовно богатство нашег народа, лепоту и сликовитост нашег језика и ширину наше националне културе. Стога је њена вредност вишеструка: естетска, етичка, образовна и васпитна, па се може користити у наставној пракси."

(Из рецензије мр Љиљане Николић)